Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 pułku ułanów Nadwiślańskich jest Organizacją Pożytku Publicznego i aktywnie realizuje zgodnie ze Statutem:


1.Pomoc dla Dzieci i dzieci specjalnej troski.
2.Wychowywanie z oparciu o Chwałę Oręża Polskiego i Pamięć o Męczeństwie Naszego Narodu.
3.Kultywowanie Tradycji Kawalerii Polskiej.
4.Rozwój proobronny Społeczeństwa.
5.Rozwój Kultury Fizycznej i Turystyki.
6.Ochronę Środowiska naturalnego.

Wszyscy działamy w Klubie społecznie, bez wynagrodzenia i pozyskane środki nie rozmywają się na wypłaty i
koszty administracyjne.

Prosimy o rozpatrzenie możliwości wpłaty na nasze konto bankowe 1 procenta z podatku. Konto podane jest poniżej oraz na stronie KONTAKT. Również niezależnie od wpłaty zapraszamy do
wspólnego działania dla innych.


Z wyrazami Szacunku!

Prezes Marek Eustachiusz Kiersztyn
Przewodniczący Rady Klubu Zbigniew Strzeżywój Burzyński


Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej
imienia 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich

Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Bolesława Prusa 6B / 1a
30 -109 Kraków


Konto: PKO BP O. Wadowice
19 1020 1433 0000 1902 0038 0568